Tombo Ati

Pencipta          : Sunan Bonang

Penyanyi         : Opick

T
Tombo ati iku limo perkarane Kaping pisan moco Qur’an lan maknane Kaping pindo sholat wengi lakonono Kaping telu wong kang sholeh kumpulono Kaping papat kudu weteng ingkang luwe Kaping limo dzikir wengi ingkang suwe Salah sawijine sopo biso ngelakoni Mugi-mugi Gusti Allah njembatani [2x]
Obat hati ada lima perkaranya Yg pertama, baca Qur’an dan maknanya Yang kedua, sholat malam dirikanlah Yg ketiga, berkumpullah dng orang sholeh Yg keempat, perbanyaklah berpuasa Yg kelima, dzikir malam perpanjanglah Salah satunya siapa bisa menjalani Moga-moga Gusti Allah mencukupi [2x]
Nilai-nilai Islami
Tembang ini berisi nasihat kepada kita, supaya hati kita selalu tenang dan selalu dekat kepada-Nya, ada lima resep yang harus kita laksanakan dalam mengarungi kehidupan ini. Jika kelima resep ini benar-benar kita laksanakan insya Allah hidup kita akan bahagia, karena hati kita telah merasa tentram dan damai. Kelima resep itu adalah :
1)     Baca Qur’an dan maknanya
Al-Qur’an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa. Dengan sering membaca Al-Qur’an, apalagi disertai dengan memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya, hal ini akan membuat kita semakin memahami tujuan dari kehidupan kita ini
2)     Sholat malam dirikanlah
Dengan sering melaksanakan sholat malam, terutama sekali sholat tahajjud akan semakin mendekatkan kita kepada-Nya. Apalagi Allah juga telah menjanjikan akan memberikan “derajat yang tinggi” bagi orang yang sering bangun malam untuk beribadah kepada-Nya. Segala kegelisahan, kegundahan, kesedihan, kekhawatiran akan hilang semuanya, jika sering melaksanakan “qiyamul lail”.
3)     Berkumpul dengan orang soleh
Maksud dari berkumpul di sini, bukan sekedar kumpul-kumpul yang tidak ada manfaatnya. Tetapi berkumpul di sini adalah kita bisa bergaul, berteman, bahkan bisa memperoleh ilmu dari orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang senantiasa menggunakan hidupnya untuk selalu mendekatkan diri kepada-Nya. Termasuk di dalamnya adalah para ulama yang takut kepada Allah SWT.
4)     Perbanyaklah berpuasa
Puasa adalah sarana yang sangat baik bagi pengendalian diri kita. Dengan berpuasa kita akan mampu menahan gejolak nafsu yang senantiasa membujuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Syariat Islam menganjurkan kita untuk banyak melakukan puasa, karena dengan berpuasa kita bisa mengendalikan keinginan nafsu kita.
5)     Dzikir malam perpanjanglah
Dzikir adalah upaya untuk selalu mengingat Allah SWT. Apalagi dzikir pada malam hari, di saat orang-orang terlelap dalam mimpi-mimpi yang indah, kita melakukan dzikir kepada-Nya, hal ini akan semakin mendekatkan batin dan hati kita kepada-Nya. Malam hari hari adalah waktu yang paling mustajab untuk memohonkan segala keinginan kita kepada Allah SWT. Dzikir yang kita ucapkan dengan ikhlas akan semakin membuat hati kita serasa sangat dekat kepada-Nya. Dengan hati dan batin yang tenang serta damai, insya Allah kita akan bisa menyikapi segala musibah yang ada dengan tawakal dan ikhlas.

Jika kita laksanakan dengan istiqomah, satu dari lima resep tersebut insya Allah hidup kita akan selalu berada dalam naungan rahmat-Nya.***( Gina Permatasari)
 =============

Isi dakwah dari lagu Tombo Ati seperti berikut ini :

Untuk lebih memahami lima resep yang berupa amal shaleh, mari kita simak satu persatu:

1. Moco Qur’an lan maknane (baca qur’an dengan dan artinya)

Al Quran dibaca pelan pelan serta dimengerti maknanya.Setelah mengerti maknanya, lantas diaplikasikan dalam kehidupan sehari hari,sampai perilaku kita berubah sebagaimana tuntunan Allah yang tertulis dalam Al Quran.

''Dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan.''(Qs. 73:4)

''Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya,dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu,dan Katakanlah: "Ya Tuhanku,tambahkanlah kepadaku ilmu." (Qs.20:114 )
                                          
2. Sholat wengi lakonono (lakukanlah sholat malam)

Sholat malam seperti;sholat istihoroh,sholat tahajud atau sholat hajat.

''Bangunlah(untuk sembahyang) di malam hari,kecuali sedikit (daripadanya),yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit.
Atau lebih dari seperdua itu.dan Bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan.
Sesungguhnya kami akan menurunkan kapadamu perkataan yang berat.
Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat(untuk khusyuk)dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak).
Sebutlah nama Tuhanmu,dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan.'' (Qs.73:2-8)

''Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu.Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji.'' (QS.17:79)

3. Wong kang sholeh kumpulono (bergaullah dengan orang sholeh)

Bergaul dengan orang sholeh dimaksud agar kita bisa belajar keshalehan,menuntut ilmu serta mendapatkan pancaran ruhnya,agar ruh kita bertambah bersih. Untuk pembimbing ruhani,tempat kita menuntut ilmu,seperti yang dicari nabi Musa AS dari Haidir AS atas perintah Allah,kita cari dengan memohon petunjuk Allah setelah sholat malam

4. Weteng engkang luwe (perut harus lapar/tidak boleh terlalu kenyang)

Perut tidak boleh kenyang bukan berarti perbanyaklah berpuasa.Menjaga perut tidak sampai kenyang,jauh lebih sulit dari pada berpuasa,karena sunah Rasul ini makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang.Membatasi nafsu agar tidak melampaui wewenang hayat.Urusan makan karena lapar adalah memenuhi kebutuhan hayat,tetapi makan sampai kenyang adalah memenuhi kebutuhan nafsu.Membatasi nafsu sangat penting karena nafsu cenderung kepada kemungkaran,tetapi nafsu juga jangan dimatikan.Bila nafsu terkendali maka akan menjadi nafsu yang dirahmati atau nafsu mutmainah,pemiliknyapun digelari atau disebut nafsu mutmainah/nafsu yang tenang.

''Dan Aku tidak membebaskan diriku(dari kesalahan),Karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan,kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku.Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha penyanyang.'' (Qs.12:53)

''Hai nafsu yang tenang kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.(Qs.Al Fajr:27– 29)
5. Dzikir wengi engkang suwe (Dzikir malam yang lama)

Dzikir tahap awal adalah dzikir pagi dan petang.Bila dirasa dzikir pagi dan petang tidak cukup,maka laksanakan dzikir sepertiga malam atau sebagian besar malam.Dzikir dilaksanakan dengan membaca ayat-ayat Al Qura’an yang mudah bagi kita.Dzikrullah adalah ibadah dasar yang harus dilaksanakan kapan saja,dimana saja,oleh siapa saja,disaat tidak ada lagi sholat,zakat,puasa juga haji.Dzikrullahi Akbar,lebih besar dari ibadah lainnya.

''Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu,yaitu Al Kitab(Al Quran)dan Dirikanlah shalat.Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan)keji dan mungkar.Dan Sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain),dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.''(Qs.29:45)

Dengan banyak berdzikir dengan membaca ayat-ayat Qur’an,maka al Quran yang di langit (lauhmafudz)akan memancarkan sinarnya hingga suatu saat muncul nur yang sama dengan Al Quran yang asli didada kita dengan qirot (ukuran nur) yang berbeda.Turunnya ini diikuti petunjuk mengenai jadinya ilmu dalam diri kita.

6.Salah sawijine sopo biso ngelakoni (barang siapa yang bisa menjalani). Sebenarnya kelima komponen resep obat hati itu saling berkaitan satu dengan yang lain.Kalau ingin sempurna hilangnya penyakit hati,kelima komponen itu harus dijalankan dan istiqomah,bukan berjangka atau angin anginan.

Bila kesemuanya bisa dijalankan maka:

7.Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani (Insya Allahu Ta'ala memberikan kecukupan).

Selalu cukup,tidak ada kekhawatiran dan tidak bersedih hati,inilah kemenangan yang besar.

Lebih jauh kalau kita perhatikan, kelima komponen obat itu semuanya adalah amalan amalan sunah bukan amalan wajib.Artinya bila kita mengandalkan amalan atau ibadah yang diwajibkan Allah saja,tidak bisa menangkal tumbuhnya penyakit hati melainkan dengan amalan yang sunnah juga.***(Soleh Hermawan)
============
Tombo Ati, sebuah lagu spritual yang dipopulerkan kembali oleh Opick, terngiang-ngiang di benak saya. Bagi orang Jawa di pedesaan khususnya di kalangan pesantren, mereka sebenarnya sudah biasa mendengarkan lagu Tombo Ati. Tetapi bagi orang Sunda seperti saya, lagu Tombo Ati relatif masih baru, kalau tidak boleh dibilang masih asing. Dari literatur di Internet saya dapatkan informasi bahwa lagu Tombo Ati dikarang oleh Sunan Bonang, salah seorang Walisongo. Tombo Ati artinya “Hiburan Hati”, “Obat Hati”, dan sebagainya.
Saya tertarik dengan lagu itu bukan karena iramanya atau bukan karena Opick-nya, tetapi lagu Tombo Ati sangat sarat dengan makna.
Pesan Moral Di Dalam Lagunya atau Nilai-Nilai Islaminya
Lima pesan Tombo Ati itulah jawaban yang selama ini dicari-cari oleh orang-orang yang ingin hatinya tentram. Ketenangan jiwa obatnya ternyata tidak harus pergi ke tempat-tempat yang jauh atau menjauhi keramaian dengan semedi di tempat yang sunyi, dan sebagainya. Obatnya ada pada diri kita sendiri, yaitu dengan melakukan 5 hal:
1. Baca Quran dan pahami maknanya
Berapa kali kita baca Quran dalam sehari? dalam seminggu? dalam sebulan? Ataukah Al-quran itu hanya sebagai pajangan dan tersimpan di lemari tanpa pernah membukanya? Setiap kali saya membaca Quran dengan khusyu’ di malam hari, dengan irama yang baik, ada kedamaian terasa di dalam hati. Tentu saja, karena yang saya baca adalah Firman Tuhan yang pernah diturunkan kepada Nabi Muhammad.
2. Mendirikan shalat malam (tahajjud)
Oh, kalau dipikir-pikir sunguh berat melaksanaka shalat malam itu, ketika semua orang tertidur lelap, malam sunyi, lalu kita bangun di tengah kantuk yang berat. Tetapi ketika kita selesai menjalaninya terasa hati begitu lapang, karena kita telah berhasil berbicara dengan Tuhan secara pribadi dan merasakan Tuhan mendengar doa kita.

3. Berkumpul dengan orang shaleh
Berkumpul dengan orang-orang yang selalu menegakkan agama sangat berbeda rasanya dengan orang-orang yang sekuler dan emoh dengan hal-hal yang berbau agama. Bagi kelompok terakhir ini ajaran agama dianggap sebagai belenggu kebebasan. Selalu berada di dekat orang-orang yang rajin shalat, pemurah, selalu berzikir, dan menampakkan wajah yang teduh, membuat hati kita tentram, karena aura kesholehan orang-orang itu memancar pula ke diri kita.
4. Perbanyaklah berpuasa
Oh, inilah yang jarang saya lakukan. Puasa sunat Senin-Kamis terasa begitu berat. Ada saja alasannya, misalnya rapat-rapat di Jurusan selalu hari Kamis (yang selalu ada konsumsinya, he..he). Tetapi alasan sebenarnya adalah karena memang malas saja (sifat yang tidak boleh dicontoh). Padahal puasa dapat menurunkan emosi, yang pada akhirnya membuat hati lebih tenang. Saya belum berhasil menjalankan puasa sunat Senin-Kamis ini, apalagi puasa sunat yang lebih berat, yaitu puasa Daud.
5. Berlama-lama dengan zikir malam
Pada jam-jam dimana acara TV lagi bagus-bagusnya (Bioskop TransTV, Kick Andy, sinetron, dll), maukah kita berzikir berlama-lama? Acara TV yang bagus-bagus itu memang memberikan hiburan rohani, tetapi tidak menentramkan hati. Apalagi kalau film nya pas film horor. Di saat-saat orang terlena dengan duniawi itu kita bermunajat kepada Allah dengan selalu menyebut nama-Nya, memohon ampunan-Nya, mensyukuri nikmatnya, berharap barokah-Nya, bagaimana hati tidak akan menjadi tenang dibuatnya.
Dari kelima tombo ati itu, baru 1, 2, dan 3 yang bisa saya lakukan. Yang nomor lima kadang-kadang. Yang nomor 4 masih berat. Tetapi seperti yang dikatakan pada baris terakhir lagu Tombo Ati itu:
salah sawijine sopo biso ngelakoni
mugi-mugi Gusti Allah njembatani
yang artinya:
salah satunya siapa bisa menjalani
moga-moga Gusti Allah mencukupi
moga-moga saya masih diberi Allah keridhoan-Nya. Amiin.***(Mohamad Yusuf)

==========================


Nilai islami    :
Dakwah adalah menyeru kepada jalan allah. Dan dalam caranya semua orang berhak memiliki caranya masing masing dalam berdakwah, tak terkecuali dengan bernyanyi. Sunan bonang dalam lagu berjudul tombo ati mengajak para pendengar kedalam jalan hidup muslim agar dapat hidup dengan menjaga hati mereka.
Dalam lagu yang diambil dari hadist ini ada lima hal yang dijelaskan oleh Sunan Bonang sebagai obat hati. Yang pertama adalah membaca Al-Qur’an dengan makna yang dikandung didalamnya. Al-quran adalah kitab suci umat islam yang ditulis dalam bahasa arab. Bagi kita yang berbahasa indonesia tentu akan sulit memahami bahasa arab dan tentu memahami Al-quran pun. Bahkan bagi arang arab sekalipun tidak mudah memahami Al-qur’an karena banyak ilmu yang digunakan untuk memahaminya.
Namun bagi yang sejak lahir memang sudah beragama muslim tentu setidaknya pernah belajar membaca Al-quran. Bahkan mungkin menghafal beberapa ayat yang ada didalamnya. Namun apakah dapat membaca dan menghafal saja cukup? Tentu tidak, perlu pemahaman kandungan yang ada didalamnya, maksud yang ada didalamnya, atau esensi yang ada di setiap ayatnya. Agar kita dapat lebih memahami Al-qur’an.
Yang kedua adalah solat malam. solat adalah suatu ibadah yang ada dalam agama islam. Dari berbagai macam solat dan berbagai macam hukum solat salah satunya adalah solat malam atau biasa disebut solat tahajud dan solat witir. Solat tahajud adalah solat sunah yang dilakukan saat malam hari setelah tidur. Dan idealnya dilakukan sepertiga malam.
Dalam hal ini solat tahajud dilakukan saat malam hari disaat orang lain sedang tertidur. Hal ini dimaksud karena pada saat itulah tuhan sedang dekat dengan hambanya. Ada beberapa keutamaan dalam solat malam. diantaranya:
Pertama : Sholat malam adalah ibadah yang biasa dikerjakan orang-orang sholeh, ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah dari perbuatan dosa
Kedua : Sholat malam merupakan sholatnya para abraar (orang-orang yang banyak berbuat kebaikan)
Ketiga : Sholat malam adalah sholat yang disaksikan (masyhudah).
Keempat : Sholat malam salah satu amal yang menyebabkan pelakunya masuk surga
Kelima : Orang yang bangun dari tidurnya untuk mengerjakan sholat niscaya akan terlepas dari ikatan setan
Keenam : Sholat malam sebagai sebab rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya,
Ketujuh : Orang yang mengerjakan sholat malam memperoleh cinta Allah
Delapan : Sholat malam memasukkan seorang hamba tergolong orang-orang yang banyak berdzikir mengingat Allah,
Sembilan : Orang-orang yang paling mulia di antara umat ini, mereka yang senantiasa mengerjakan sholat di malam hari
Sepuluh : Sholat malam sholat yang paling afdhol setelah sholat lima waktu,
Sebelas : Orang-orang yang senantiasa sholat malam memiliki surga yang khusus untuk mereka.
Dua Belas : Setiap malam ada dua saat, jika seorang hamba berdo'a pada saat tersebut niscaya do'anya terkabul,
Tiga Belas : Abdullah bin Mas'ud berkata :
"Sesungguhnya Allah tertawa kepada dua orang, seorang yang bangun meninggalkan kasur dan selimutnya di malam yang dingin, lalu ia berwudhu kemudian is sholat, maka Allah SWT berkata kepada para malaikat-Nya : "Apa yang mendorong hamba-Ku ini berbuat demikian? Mereka menuturkan : "(Karena) mengharapkan apa yang ada di sisi-Mu dan takut dari apa yang ada di sisi-Mu", maka Allah-pun berkata : "Sesungguhnya Aku telah memberikan apa yang diharapkannya dan mengamankannya dari apa yang ditakutinya." (HR. ath-Thabrani)
Empat Belas : Orang yang berniat akan bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat malam, lalu tertidur maka dicatat baginya pahala sholat malam,
 Hal ketiga ialah berkumpul dengan orang – orang sholeh. Dalam pepatah jika kau dekat dengan pedagang farfume maka kau akan terkena wangi farfume dan jika kau dekat dengan pedagang daging maka kaupun akan terkena bau daging. Dan dalam hal ini salah satu penentu siapa kita dilihat dari pergaulan. Oleh karena itu kita harus berhati – hati dalam bergaul.
Keempat perbanyak puasa. Ada beberapa keutamaan dalam puasa. Beberapa diantaranya ialah
1.                     Amal mulia yang pahalanya akan dibalas langsung dari Allah SWT
Jika amal-amal lain telah disebutkan pahalanya oleh Allah SWT, ternyata pahala puasa akan langsung diberikan Allah SWT tanpa diberitakan terlebih dahulu berapa batasan pahalanya. Ibarat seseorang yang bekerja dan telah disebutkan gajinya sekian dan sekian
2.                     Bau mulut orang yang puasa lebih baik di sisi Allah daripada minyak misik
3.                     Orang yang puasa akan mendapat dua kegembiraan
Saat berbuka, rasa lapar dan haus yang ditahan selama seharian hilang seketika. Bahkan, saat-saat yang paling nikmat adalah pada tegukan pertama saat kita berbuka. Rasa panas karena dehidrasi juga terobati saat berbuka. Kenikmatan ini tidak pernah dirasakan oleh orang yang tidak berpuasa.
Demikian juga kegembiraan ketika bertemu Allah di akhirat nanti. Segala ketakutan dan kekhawatiran sirna sebagaimana sirnanya rasa haus dan lapar saat berbuka. Segala kesusahan dan penderitaan saat hidup di dunia akan hilang sebagaimana hilangnya kepenatan dan rasa panas saat berbuka.
4.       Memasukkan pelakunya ke dalam surga
5.       Puasa akan menjadi pemberi syafa'at bagi pelakunya
6.       Puasa adalah perisai dari api neraka
7.       Puasa sehari di jalan Allah menjauhkan pelakunya dari neraka sejauh tujuh puluh musim
Kelima adalah perbanyak berdzikir kepada Allah SWT. Dzikir adalah mengingat allah. Dan saat kita mengingat allah maka kita akan selalu takut kepada allah dan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh allah. Berdzikir bukan hanya melafalkannya namun juga berdzikir dalam tindakan yang kita ambil.***( Muhammad Nandar)

0 komentar: